18 december 2014

Totalentreprenad hos SSAB avslutad

Under hösten har Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå arbetat med ett omfattande projekt hos SSAB i Luleå, där en av företagets fyra förvärmare till masugnen (Cowper-ugnar) har bytts ut.

Projektägare var det holländska ingenjörsföretaget Danieli Corus som specialiserar sig på masugnar. NMV slussades in av slutkunden SSAB, som leverantör av stålbyggnationen i en totalentreprenad som omfattade ca 100 ton utbytt stål och 10 personers arbete i sex månader.

Projektets storlek krävde många resurser och samordning av underleverantörer, exempelvis koordinering av tunga kranoperationer. Den tyngsta delen som lyftes vägde 36 ton. Under projektets gång hade den slovakiske leverantören av murverket, Termostav-Mraz, som mest 50 murare i skiftgång. Vårt uppdrag bestod primärt i att riva ner den gamla stålkonstruktionen samt montera och svetsa ihop den nya konstruktionen av delar tillverkade av ett specialistföretag i Tjeckien.

Relaterade nyheter