25 november 2016

Examensarbete för utveckling av ny truckhytt till NMV Group prisat

Vi gratulerar studenterna Felicia Aneer och Carl Hansols vars examensarbete fick årets Teknikpris av NOAK  stiftelsen.

I september förra året inledde NMV Group ett samarbete med LTU där ett antal studenter vid utbildningen Teknisk Design fick i uppdrag att utveckla en ny hytt till de stålverkstruckar som NMV Group producerar tillsammans med dotterbolaget Kiruna UV. Uppdraget bestod i att skapa en bättre förarmiljö för stålverkstruckarna. Många intressanta koncept presenterades och Felicia och Carls koncept tog steget vidare till att bli ett examensarbete som fortlöpte under våren 2016. Examensarbetet har nu vunnit årets teknikpris från Norrbottensakademin.

Motiveringen från Norrbottensakademin
”Teknikpriset”
Felicia Aneer och Carl Hansols.
De nyblivna civilingenjörerna i Teknisk Design, Felicia Aneer och Carl Hansols belönas för sitt examensarbete, där de har utformat en design av en förarmiljö för en slaggtruck i samarbete med Nybergs mekaniska verkstad. Examensarbetet har varit mycket omfattande och studenterna har inte nöjt sig med metoder som finns beskrivna i läroböckerna, utan anpassat och tagit fram egna metoder. De byggde även en fullskalig prototyp i Nybergs verkstad med hjälp av laserskärning, bockning, svetsning, etsning, nitning, limning, 3D-scanning och 3D-printing.
Metod, teori och resultat håller en mycket hög klass och rapporten är välskriven. Nybergs mekaniska verkstad är mycket nöjd med resultatet, vilket var över förväntan och de avser att tillverka en produkt under 2017, så att deras kunder kommer att få en hytt med det utseende som Felicia och Carl tagit fram.”

Läs artikel i Norrbottens Kuriren om prisutdelningen här.

Läs artikel på LTUs hemsida, en summering av projektet med LTU, NMV Group och Kiruna UV.

Relaterade nyheter