Slangmatare GEN III

Vår egenutvecklade slangmatare är utformad för pumpladdning av främst uppåtriktade borrhål men går också att använda för rensning av borrhål genom att den utrustas med borrhammare och spolkanon.

Under utvecklingsarbetet har vi tagit hänsyn till de många säkerhetsaspekter som berör bergarbete och pumpning av sprängämnen, exempelvis har risken för varmgång minimerats. Slangmataren är också utformad för minskat buller vilket ger en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Till skillnad från sina föregångare använder vår nya slangmatare hjulmatning istället för kedjematning vilket ger en jämn och kraftig frammatning som är skonsam mot den kostsamma slangen. Hjulen håller dessutom längre än kedjorna vilket bidrar till ännu lägre driftkostnader.

Med sin höga precision kan slangmataren med fördel också användas för att mata in mätprober vid hålmätning.

Slangmatarens huvudfördelar:

  • Lägre friktionsvärme utan glidande delar.
  • Lägre bullernivåer.
  • Förenklad positionering genom låg vikt.
  • Minskat underhållsbehov tack vare färre rörliga och glidande delar.
  • Modulariserad konstruktion.
  • Hög matarkraft.

Kontakta oss gärna för mer information om vår nya slangmatare!

Jerry Andersson

Kontakt Kiruna Jerry Andersson

Kontakta