Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på NMV Group att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Från den 25 maj 2018 följer NMV Group den europeiska Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation – GDPR. Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

Vår policy för personuppgiftshantering

Syftet med vår policy för personuppgiftshantering är att säkerställa att NMV Group hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

För mejlhantering internt respektive externt etc. gäller att lagring ska ske under begränsad tid/inte längre än vad behovet är.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt register över vilka register vi har.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Klicka på länken för att ladda ner en PDF med NMV Groups Policy för personuppgiftshantering i sin helhet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Informationen är både sådan som du lämnar till oss och som vi samlar in för dig som är anställd, arbetssökande, kund eller leverantör.

NMV Group kan även komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

  • Att du besöker vår webbplats
  • Att du kontaktar oss via e-post, telefon eller sociala medier
  • Att du anmäler dig till företagets nyhetsbrev

Uppgifterna lagras i vårt datasystem och är till stöd i vår verksamhet. Målet är att vi ska kunna erbjuda så smidig och professionell service som möjligt och erbjuda tjänster som är anpassade för dig.

Ditt besök på vår webbplats

När du besöker vår hemsida samlar vi in din IP-adress, geografisk position och sökintressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Till vem lämnar vi ut din data

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi ger inte ut dina uppgifter till vem som helst och skulle aldrig sälja dina uppgifter.

Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten som vi anger.

Hur tillmötesgår vi dina rättigheter?

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av NMV Group och i så fall få en kopia på dessa uppgifter och information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag).

Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen och begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Observera dock att det kan finnas rättsliga förpliktelser för NMV Group som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Kontakt

Om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via mejl till info.kiruna@nmvgroup.se

Du kan även ringa till vår växel 0980-640 80 som vidarebefordrar ditt ärende till rätt person.