Sponsring

NMV har varit en aktör på den norrbottniska marknaden sedan 1947. En del av vår företagsvision är att sponsra goda initiativ gällande sport, kultur och samhällsengagemang.

Ett gott samarbete till ömsesidig nytta är viktigt för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering. Det viktigaste är dock inte alltid att vår logotyp är synlig på lagtröjan eller i programbladet utan det vi åstadkommer tillsammans genom ett gott samarbete.

Välkommen att ansöka om sponsring genom att fylla i nedan formulär. Endast ansökningar som inkommer via formuläret behandlas. Vi hanterar ansökningar tre gånger per år och beslutar själva om vilka engagemang som stämmer överens med företagets strävan och viljeinriktning. Vi förbehåller oss även rätten att göra reportage eller artiklar om de projekt vi väljer att sponsra.

Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan beviljats eller ej. NMV Groups sponsringspolicy är förenlig med Dataskyddsförordningens krav och principer gällande behandling av personuppgifter.