70 år av tekniska förbättringar

Nybergs Mekaniska Verkstads grundare, Edvard Nyberg (1897–1985), var en mångsidig innovatör som under sitt yrkesliv visade prov på stor kreativitet och personligt ledarskap.

Verkstadsföretaget fick en blygsam start i ett garage i Kirunas arbetarkvarter 1947 men efterkrigstidens alltmer maskinberoende gruvbrytning skapade stor efterfrågan på innovatörer med teknisk skicklighet och NMV med Nyberg i spetsen blev snabbt en av LKAB:s mest anlitade leverantörer.

Idag är vi vuxit till en modern industrikoncern med verkstäder på flera orter i Norrbotten. Innovation och teknikutveckling är alltjämt utmärkande för vår verksamhet och vårt fokus på att ständigt förbättra våra processer skiljer oss från många andra små och medelstora verkstadsföretag.