Arbetsmiljö & säkerhet

NMV Group har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och förutom att leda arbetet med arbetsmiljö och säkerhet inom koncernen arbetar vi med att hjälpa våra kunder inom detta område.

En viktig del av arbetsmiljöarbetet består i att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Tillsammans med kund tittar vi  på aktuella risker och tar arbetsmiljöarbetet till en högre nivå med utgångspunkt i de riskbedömningar som utförs.