27 juni 2012

Anrika produkter kommer hem till Kiruna

Nybergs Mekaniska Verkstad AB förvärvar Steelworks i Grängesberg AB, tillverkare av smält- och stålverksfordon. Säljaren är Vätterledens Invest AB.

Kirunabaserade Nybergs Mekaniska Verkstad övertar GIA:s produktion av fordon för smält- och stålverk. Produktionen avknoppades till Steelworks i Grängesberg AB, i samband med Atlas Copcos köp av GIA. Samtidigt gick mining-truckarna och varumärket Kiruna Truck in i Atlas Copcos ägo.

Ett antal av stålverksprodukterna härstammar från företaget Kiruna Truck som övertogs av GIA och flyttades till Grängesberg 1998.

Det har sedan länge funnits en affärsrelation mellan Nybergs Mekaniska Verkstad och GIA, och man genomför överlåtelsen i god samverkan för att bibehålla bästa service mot befintliga och nya kunder.

– Detta är ytterligare ett steg i vår strategiska utveckling mot en stark fordonstillverkning, och vi kommer att skynda långsamt, säger Niklas Pääjärvi, delägare i Nybergs Mekaniska Verkstad.

Företaget är redan idag en kompetent tillverkare av specialfordon och har gjort omfattande och långsiktiga investeringar i lokaler och kompetens för fordonssidan. Bland annat i en renodlad hydraulikavdelning och förvärvet av bilfirma AB Dahlberg & Roos.

Under hösten kommer fler inriktningar för det förvärvade bolaget att offentliggöras. Till exempel har man idag inte något definitivt beslut angående framtida verksamhetsort.

– Vår egen avdelning NMV Specialfordon är idag en välfungerande fordonsbyggare, och självklart ser vi gemensamma utvecklingsmöjligheter. Dock är det inte lika självklart att vi kan välja Kiruna som verksamhetsort för det nya bolaget, då bostäder och arbetskraft är svårtillgängliga just nu. Säger Kenth Mukka från Nybergs Mekaniska som blir ny VD i det förvärvade bolaget.

Affären har gjorts i god samsyn och säljaren Vätterleden ser mycket positivt på att det blir kirunaföretaget som tar över.

– Det har funnits ett stort intresse för bolaget. Vi är övertygade om att Nybergs Mekaniska är rätt bolag för att utveckla verksamheten vidare, avslutar Daniel Utbult, affärsutvecklingschef hos Vätterledens Invest.

Kort historik Kiruna Truck

Kiruna Truck grundades 1959 som ett renodlat produktutvecklingsbolag, baserat på den lokala kunskapen om gruvbranschens behov. Tack vare en genuin branschkunskap och konstruktionskompetens – kombinerat med stora investeringar i varumärke och säljorganisation -lyckades man nå internationell marknad. Bland annat sålde man till betydande gruvnationer som Kanada, Chile, Ryssland och Sydafrika. Man hade agenter runtom i världen och licenstillverkning i Japan.

Under de 40 åren, fram till 1998, som Kiruna Truck var verksamt i Kiruna, sysselsatte bolaget 40-50 anställda varav som mest 20 konstruktörer. Man riktade in sig på tre produktkategorier: truckar för gruvor, stålverk och tunnelarbete, och utvecklade och exporterade dessa i små serier med utvecklingsavdelning och montering i Kiruna.

1998 köptes Kiruna Truck av GIA Industri AB, vilka i sin tur förvärvades 2011 av Atlas Copco som idag tillverkar, säljer och marknadsför produkten Kiruna Electric. Stålverksprodukterna säljs idag på såväl nordisk som global marknad.

http://www.atlascopco.com/gia/aboutus/history/

Relaterade nyheter