25 november 2008

NMV – en långsiktig gasell

NMV investerar 35 miljoner på tre år.

Under juni månad förvärvade man Åströms CNC-teknik i Jokkmokk. I juli var spaden i marken vid verkstaden i Kiruna för att utöka de egna lokalerna med 1200 kvadratmeter. Och från november har man en konstruktör och projektledare placerad i Luleå.

Allt detta är exempel ur Nybergs Mekaniskas investerings- och utvecklingsplan om 35 miljoner kronor på tre år. Genom att investera och expandera så väl med bredd som spets, har man också tagit sig in på Dagens Industris Gasellista över de starkast tillväxande företagen, för tredje året i följd.

De senaste årens lokalt mycket starka tillväxt har naturligtvis varit en stor del i hela branschens uppgång.

– Den just nu sviktande konjunkturen gör det ännu viktigare att arbeta långsiktigt, och bygga en verksamhet som är fortsatt attraktiv för kunder och personal, säger Niklas Pääjärvi, produktionsledare och delägare i företaget.

NMV_graf_gasell_2008

STORA INVESTERINGAR PÅ HEMMAPLAN

Den markanta utbyggnaden av verkstaden i Kiruna, från 2600 till 3800 kvm, görs främst för att få större kapacitet för maskin- och monteringshall. Behovet av större lokaler ligger till exempel i tillverkningen av tunga specialfordon, men också i att vidga företagets totala tillverkningsfönster för att kunna möta fler kunder med större och mer varierande krav och förväntningar.

De nya lokalerna innebär bland annat fördubblad kapacitet på avdelningen för specialfordon. En verksamhet som expanderat kraftigt och som starkt bidrar till att Nybergs utomregionala omsättning ökat med mer än 100 procent på tre år. Man tillverkar främst olika typer av gruvfordon med specialfunktioner. Fordon som idag används i ett flertal gruvor i Sverige och Europa.

Specialf_tombola_Niklas_Paajarvi_low

Relaterade nyheter