15 september 2015

Stora åtaganden under SSABs och AGAs sommarrevisioner

När SSAB genomförde sin stora sommarrevision under sommarmånaderna hade NMV stora åtaganden. Som mest hade man 60 av koncernens fasta personal i arbete och under hela sommaren var det i snitt 35 personer som arbetade med dessa projekt.

– Vi är mycket stolta över att på detta sätt visa upp styrkan i NMV Group. I vår fasta personal vet vi att vi har rätt kompetenser och behörigheter och vi har färdigställt alla våra åtaganden på utsatt tid och utan tillbud, säger Pär Fahlman, vd NMV Piteå.

AGA har sin syrgastillverkning och produktion åt SSAB innanför stålbolagets grindar, och gör därmed sin revision samtidigt. Här fick NMV uppdraget att byta ut 100 ton torkmassa, vilket är ett mycket känsligt arbete. Massan får inte blåsas in då detta förstör strukturen, utan den måste läggas på plats. En utmaning som NMV tillsammans med kund löste genom att på ett innovativt sätt använda sig av minitransportörer

– Vi är supernöjda med arbetet och jag vill rikta en stor eloge till all vår koncernpersonal som på ett proffsigt sätt gjorde jobbet mitt under semesterperioden, avslutar Fahlman.

Nu under löpande drift arbetar 20 personer från NMV Piteå med dagligt underhåll på plats hos SSAB.

Relaterade nyheter