11 februari 2020
NMVs slangmatare.

Stark orderingång på vår avdelning för specialfordon

Året börjar starkt på vår avdelning för specialfordon och just nu har vi en orderstock på ca 30 mnkr.

Det handlar om ett större antal olika specialfordon för främst gruva men också för andra branscher. Bland ordrarna finns bland annat lågbyggda betongfordon, laddfordon, tankfordon och lätta specialutrustade fordon som pickuper och skåpbilar. Laddfordonen är så kallade rasladdningsfordon som utrustas med NMVs egenutveckladeslangmatare generation 3 med sina unika fördelar som lägre bullernivåer och högre säkerhet
både avseende brand och ras.

– Vår slangmatare har nu funnits på marknaden i 6 år och resultaten är goda. Det är väldigt roligt att vi nu också får förfrågningar från företag inom ort- och tunneldrivning från andra delar av världen, säger Jerry Andersson, platschef på NMV Specialfordon

Just utvecklingen av säkerheten för operatörerna har varit och är mycket viktigt för fordon specialiserade på bergarbete och sprängämneshantering. Något som mer och mer efterfrågas av kunder på andra marknader.

– Tack vare LKABs högt ställda krav har vi över tid fått bygga upp en gedigen kunskap om säkra specialfordon för gruv- och tunnelindustrin. Numera har vi kunder även utanför Malmfälten. Något som vi ser ökar mer och mer. Bland annat finns det aktörer i andra branscher som är i behov av lågbyggda fordon med hög säkerhet och hållbar arbetsmiljö för personalen, avslutar Jerry.

Jerry Andersson har fullt upp på vår avdelning för specialfordon där vi gör allt från tunga specialtruckar till att utrusta pickuper och skåpbilar som partner till bilutrustningsexperten System Edström.

Fakta:
NMV Specialfordon är en avdelning hos NMV Group som har tillverkande verkstäder i Kiruna, Luleå och Piteå. NMV Group äger också Kiruna Utility Vehicles som exporterar tunga truckar för stål- och smältverk.

 

Relaterade nyheter