30 september 2015
Nybergs Mekaniska Verkstad har tillverkat släp för LKAB. Släpet är tillverkat för att kunna användas på tågspår.

Servicevagn för användning både på väg och på räls

NMV har konstruerat och byggt en servicevagn för användning både på väg och på räls. Den specialkonstruerade släpvagnen är en insatsvagn som ska kunna användas för att snabbt utföra bärgning samt rensa banan vid urspårning.

Konstruktionen gör att servicevagnen både kan framföras på väg men även växlas över till rälshjul för banarbete.

Det är LKAB som har beställt servicevagnen för transport av utrustning till eventuella tågurspårningar under jord. LKAB använder idag en Unimog, en liten terränglastbil som kan ta sig fram både på väg och på räls när det sker urspårningar och till denna behöver man ett släp som ska ha god framkomlighet samt rymma den utrustning som behövs vid en bärgning.

Servicevagnen är anpassad för att användas under jord. Påbyggnaden är 4,5 m lång och 2 m bred och utrustad med arbetsbelysning både i och utanför vagnen. Den är konstruerad med en hydraulisk funktion som används när man ska fälla ner rälshjulen för att istället transporteras på räls. Vagnen har också rullportar åt alla håll för att man lätt ska komma åt utrustningen även i trånga utrymmen.

Servicevagnen har konstruerats utifrån LKABs högt ställda krav på kvalitet och säkerhet. Den levererades under sommaren och är nu i drift under jord i LKABs gruva i Kiruna.

Nybergs Mekaniska Verkstad har tillverkat släp för LKAB. Släpet är tillverkat för att kunna användas på tågspår.

Nybergs Mekaniska Verkstad har tillverkat släp för LKAB. Släpet är tillverkat för att kunna användas på tågspår.

Nybergs Mekaniska Verkstad har tillverkat släp för LKAB. Släpet är tillverkat för att kunna användas på tågspår.

Relaterade nyheter