3 maj 2011

Nybergs Mekaniska AB förvärvar Vattenfall Services Nordic industriserviceverksamhet i Piteå

Nybergs Mekaniska Verkstad med säte i Kiruna har förvärvat Vattenfall Services industriserviceverksamhet i Piteå.

Nybergs Mekaniska har sedan tidigare 70 anställda och verksamhet i Kiruna, Jokkmokk och Luleå. Nu utökas koncernen genom köpet av Vattenfall Services verksamhet i Piteå. Köpet innebär att Vattenfalls 14 anställda samt ett antal underentreprenörer i Piteå erbjuds anställning inom Nybergsgruppen. Totalt rör det sig om ca 30 anställningar.

– Vi tror mycket på personalen och förutsättningarna i sin helhet. I och med förvärvet kan vi både öka den totala kapaciteten i koncernen och få avsättning för befintlig kompetens och produktportfölj på nya marknader, säger Niklas Pääjärvi, produktionschef på Nybergs Mekaniska.

De nya marknaderna finns bland annat i Malmfälten.
-Att leverera mot Malmfälten och samtidigt bredda vår verksamhet mot kustregionen och Västerbotten känns som helt rätt sätt att växa, säger Pär Fahlman, ny platschef på Nybergs Mekaniska i Piteå.

Försäljningen av verksamheten i Piteå innebär att Vattenfall Services Nordic renodlar verksamheten med underhålls- och energieffektiviseringstjänster.
– Vi är övertygade om att vår rörelse i Piteå tillsammans med Nybergsgruppens verksamhet kommer att komplettera varandra på ett utomordentligt sätt vilket kommer att resultera i konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna och bra utvecklingsmöjligheter för personalen, säger Jan Bardell, vd för Vattenfall Services Nordic.

För vidare information, kontakta:
Jan Bardell, vd Vattenfall Services Nordic, 0702 -797 004
Niklas Pääjärvi, produktionschef Nybergs Mekaniska Verkstad, 070-340 46 82

Fakta:

Vattenfall Services Nordic erbjuder underhålls- och byggnationstjänster av elanläggningar och elnät, underhåll åt industri samt drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion.
Omsättning cirka 3 300 MSEK, cirka 1970 medarbetare, kunderna finns inom nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Vattenfall Services har verksamhet på ett hundratal orter i Sverige.
www.vattenfall.se/underhall

Nybergs Mekaniska Verkstad AB har under sina 60 år i branschen utvecklats till ett mångsidigt och innovativt verkstadsföretag med tyngdpunkt på produktion av tunga stål- och plåtkonstruktioner. Huvuddelen av produktionen är legotillverkning, konsultuppdrag, service och reparationer. Bland egna produkter finns bland annat Kirunabulten, containrar, laddfordon för sprängämnen, tombola och vattenkanoner. Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå är dotterbolag till Nybergs Mekaniska och har sitt säte i Piteå.

Relaterade nyheter