3 april 2020
Genom långsiktiga investeringar i utveckling och automation når NMV Group nya kunder och marknader med NMX Bergbult.

NMX Bergbult når nya marknader

NMV Group har under det senaste kvartalet levererat bergbult till flertalet nya kunder och breddat det geografiska leveransområdet för produktkategorin. Leveranserna inkluderar både NMX Dynamic och NMX Static.

Vi är stolta över att vårt långsiktiga arbete med produktutveckling, kvalitet och automation har renderat i en konkurrenskraftig bultfamilj som uppskattas av våra kunder.

Tack vare våra svenska och nordiska materialleverantörer håller vi högsta kvalitet på stålet i våra produkter. Våra tillverkningsanläggningar i Kiruna och Piteå ger oss närhet och produktionsflexibilitet, i kombination med korta ledtider. Vi har även möjlighet att hålla ett närliggande buffertlager för våra kunder.

Per Fahlman, vd på NMV Piteå, och Gustav Lövgren i den automatiserade anläggningen för tillverkning av de dynamiska bultarna.

 

I vårt bergbultsortiment finns ett antal olika bultar som alla är kompatibla med både betong och resin. De två huvudkategorierna är dynamisk och statisk bult. Hylsan hos den dynamiska bulten NMX Dynamic möjliggör att stålet sträcks utan att betongen eller resinet krackelerar, medan den statiska kamjärnsbulten NMX Static, även kallad Kirunabulten, används där bergspänningarna är lägre.

På vår nya dynamiska bult, NMX Dynamic 2.0, löper hylsan ända fram till bultens gängade del, vilken också är grövre än resterande del av kamstålet. Utformningen ökar bultens dynamiska egenskaper och säkerställer brickans avlastande funktion på den yttre delen av bergmassan.

Från vänster: NMX Dynamic 2.0, NMX Dynamic och NMX Static.

 

NMV Group har sin bakgrund inom produktutveckling för gruvindustrin men nu ser vi med spänning också fram emot samarbete med projekt inom berg- och tunnelarbeten i stora infrastrukturprojekt i Norden.

För mer information:
Axel Malmström, Försäljning
070 269 52 20
axel.malmstrom@nmvgroup.se

Relaterade nyheter