5 september 2018
Pumphusets fasad i cortenstål är en utmärkt symbol för stålstaden Luleå. Bild: a och d arkitektkontor.

NMV Piteå har tillverkat fasaden till Luleås nya landmärke

Havsstrand är det nya namnet på pumpstation P42 i Skutviken i Luleå som invigdes i augusti. Byggnaden är skapad av Niklas Granljung från a och d arkitektkontor och namnet speglar den vågformade fasaden som tillverkats av NMV Piteå.

De cirka 300 sex meter långa stående profilerna i 8 mm cortenstål som utgör byggnadens yttre skal har tillverkats av NMV Piteå i en CNC-styrd gasskärmaskin som klarar plåtar ända upp till 3 x 9 meter. Profilerna har verkstadsföretaget sedan monterat på byggnadens inre skal som består av sinuskorrugerad cortenplåt från Ruukki.

Fasadens stålprofiler tillverkades i NMV Piteås rymliga verkstadslokaler.

Fasadens stålprofiler tillverkades i NMV Piteås rymliga verkstadslokaler.

 

NMV Piteå har stor kompetens inom skärande bearbetning med många olika maskintyper. I detta projekt användes en CNC-styrd gasskärmaskin.

NMV Piteå är specialiserade på skärande bearbetning med många olika maskintyper. I det här projektet användes en CNC-styrd gasskärmaskin.

Dagtid i solsken skapar det yttre skalet ett dynamiskt skuggspel över det inre skalet och nattetid förstärker en effektfull fasadbelysning, signerad Jan Forsmark på Designat Ljus, upplevelsen av böljande vågor.

Havsstrand är både ett spännande landmärke och en funktionsenlig byggnad. Bakom den konstnärliga designen finns en pumpstation som nu är i bruk.

­– Det är jätteroligt att få bidra till sådana här konstnärliga projekt ibland. Det ställer lite extra krav på oss att vara lyhörda och ta alla detaljer på största allvar. Uppdraget uppmärksammar också möjligheterna med gasskärning som fungerar med majoriteten av metaller och är en mycket kostnadseffektiv metod, säger Peter Lundström vid NMV Piteå.

Pumphuset Havsstrand invigdes den 23 augusti och är placerat väl synligt vid den västra sidan av Skutviken, i korsningen Bodenvägen/Svartövägen. Byggherre i projektet var NCC.


Pumpstationens fasad med böljande former i cortenstål påminner om vågor över en sandbotten.

Relaterade nyheter