20 februari 2015

NMV-koncernen har anställt en arbetsmiljösamordnare

Under 2014 beslutade NMV-koncernen att satsa ytterligare på arbetsmiljöfrågor inom koncernen och anställde Madeleine Hedin Rosenqvist som arbetsmiljösamordnare.

Madeleine, som tidigare har arbetat som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, arbetar med arbetsmiljö och säkerhet för Nybergs Mekaniska Verkstad på samtliga tre orter; Kiruna, Luleå och Piteå men bistår även övriga bolag inom NMV- Gruppen med sin kompetens (Kiruna Wagon, Malmfälten, Kiruna UV, Dahlberg & Roos, Galvteknik i Norr och Turris).

Höga krav på säkerhet och kvalitet
Många av våra kunder, som exempelvis LKAB och SSAB, ställer höga krav på säkerheten på sina arbetsplatser och som ett led i utvecklingen att möta våra kunders och marknadens krav var det naturligt att utöka kompetensen på arbetsmiljöfrågor inom koncernen. Rekryteringen är även en del i vårt arbete att ytterligare höja kvaliteten i våra leveranser med t ex pågående CE-märkning av bärverk i stål, SS EN 1090.

En viktig del av arbetsmiljöarbetet består i att skapa en säker och trygg arbetsplats för koncernens anställda. NMV strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och leverantör med siktet inställt på att bli ledande i Norrbotten inom arbetsmiljö och säkerhet. Vi strävar mot noll olyckor och arbetsskador med en aktiv tillbudsrapportering.

Det arbetsmiljöarbete som påbörjades under 2014 gav direkt resultat i ökad säkerhet vid LKAB:s underhållsstopp nu senast i oktober, där en grupp med representanter från entreprenörer och LKAB gemensamt fokuserade på arbetsmiljöfrågor. Bland annat genom att göra säkerhetsrundor före, under och efter stoppet. Sedan detta arbetssätt införts har man direkt kunnat se en klart sjunkande trend på olycksfall vid UH-stopp.

– Jag vill vara en resurs för verksamheten gällande arbetsmiljö och säkerhet. Jag finns på plats som bollplank för arbetsledning, produktionsledare och arbetstagare. Tillsammans tittar vi på aktuella risker och tar arbetsmiljöarbetet till en högre nivå med utgångspunkt i de riskbedömningar som utförs, berättar Madeleine.

– Man blir lätt hemmablind för de risker man har i sin egna vardag, då är det bra att det kommer någon annan som ser med det med andra ögon och har arbetsmiljö och säkerhets fokus, avslutar Madeleine.

Relaterade nyheter