14 november 2017
Klocktornet på sin nya plats bredvid Kirunas nya stadshus Kristallen.

Klocktornet renoverat till toppskick hos NMV i Kiruna

Under hösten har Kiruna stadshus 26 meter höga klocktorn genomgått renovering hos NMV i Kiruna.

Renoveringsuppdraget omfattade tornkonstruktion och klockor och har utförts i samarbete med LKAB Mekaniska som har ansvarat för blästring och målning. Urverk och slagverk renoveras av Westerstrand Urfabrik. Under arbetet har personalen haft möjlighet att på nära håll studera det berömda konstverket som länge har varit synonymt med Kirunas stadsbild.

– Det har varit en delvis komplicerad renoveringsprocess där vi har varit väldigt varsamma i vårt arbete för att inte skada något. Resultatet blev dock jättebra och det är spännande att få bidra till en så viktig del av det gamla och nya Kiruna, säger Leif Larsson som är renoveringsledare vid NMV.

Klocktornet är konstruerat av byggnadsingenjören Konrad Hernelind medan Bror Marklund, en av 1900-talets mest kända svenska skulptörer, stod för utsmyckningen. Marklunds utskjutande skulpturer i brons föreställer bland annat gruvarbetare och olika djur.

Av tornets sex huvudsektioner som tillsammans väger 153 ton är det den översta sektionen som väger mest med sina 28,5 ton. I klockspelet finns 23 klockor som sammanlagt väger över 8 ton och på insidan av de sju största klockorna finns specialskrivna dikter av författaren Björn-Erik Höijer ingraverade.

NMV bild klocktornet F Alm 20171024_0509 1200px

Det berömda klocktornet får en central plats även i det nya Kiruna.

Efter avslutat renoveringsarbete har de färdiga sektionerna transporterats till sitt nya hem intill Kirunas nybyggda stadshus Kristallen. Där har tornet monterats upp bit för bit på ett 7 meter högt betongfundament som är placerat på marken. Genom att tornet nu kommer att stå på en lägre nivå och med god belysning kommer detaljerna att bli mer tillgängliga och synliga för allmänheten.

I december beräknas tornet stå färdigt och så småningom kommer tonerna från klockspelet åter höras över Kiruna!

 

Relaterade nyheter