11 december 2019
Den nya vagnen ökar Södras transportkapacitet med tjugofem procent på samma tåglängd.

Kiruna Wagons lösningar förbättrar Södras pappersmassatransporter

Kiruna Wagon, som delägs av Nybergs Mekaniska Verkstad, har fått uppdraget att effektivisera Södra Skogsägarnas pappersmassatransporter med höjd lastnings- och lossningsproduktivitet.

Det handlar om 22 vagnar som ska användas för Södras pappersmassatransporter från massafabriken i Värö till Varbergs hamn. Den nya vagnen är med sina 20 meter nästan dubbelt så lång som sin föregångare och utgör en produktiv lösning där hela långsidan är öppningsbar för maximal tillgänglighet och säker av- och pålastning med klämtruck.

– Vi är glada och stolta att kunna förnya en relativt traditionell design med lösningar som möjliggör en kostnadseffektiv logistik med hög produktivitet och säkerhet för en vagn som öppnas och stängs många gånger varje skift, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

– Med de nya järnvägsvagnarna tar vi ytterligare ett kliv mot Södras mål om fossilfria transporter år 2030, säger Christer Larsson, logistikchef vid Södra Cell Värö.

I projektet kommer man att uppnå ökad transportnytta utan förändrade förutsättningar på den aktuella järnvägssträckan.

– Tack vare Kiruna Wagons lösning ökar vi vår transportkapacitet med 25 procent på samma tåglängd, vilket rustar oss för framtida produktionsökningar, fortsätter Christer.

I konstruktionen har man antagit utmaningen att det känsliga pappersmassamaterialet måste vara väl skyddat från regn samt väta från smältande is och snö. Samtidigt måste hela vagnssidan vara öppningsbar i sin helhet för att möjliggöra effektiv lastning och lossning.

– Vi är experter på is och snö och har därför valt bort skjutsektioner som förutom begränsad lastöppning även fungerar dåligt i vinterförhållanden. Istället har vi valt en sammanhängande lättviktslösning där hela sidan öppnas i en fyrledsmekanism, berättar Mikael Mattsson som är ansvarig konstruktör på Kiruna Wagon.

Mikael Mattsson, ansvarig konstruktör på Kiruna Wagon, tar fram lösningar som ökar effektiviteten och konkurrenskraften hos järnvägstransporter.

 

Tekniken som bygger på en kombination av hårda rörliga delar och presenning är på många sätt beprövad inom järnvägs- och lastbilstransporter, men för att kunna öppna hela den långa vagnssidan har det varit nödvändigt att ta fram en del nya lösningar som klarar att både sluta tätt mot väder och vind och öppna med hög drift- och personsäkerhet även under vintermånaderna.

– Detaljer på vagnen kommer att vara nyskapande och ta Södras vagnar till att ligga före konkurrenternas i kvalitet, produktivitet och säkerhet. Det är vår mission här på Kiruna Wagon, avslutar Fredrik Kangas.

Den första prototypvagnen skall stå färdig våren 2020.

Kontaktperson Kiruna Wagon
Fredrik Kangas
fredrik.kangas@kirunawagon.com
070-575 70 56

Kontaktperson Södra Cell Värö
Christer Larsson
christer.larsson@sodra.com
072-583 43 28

Relaterade nyheter