12 november 2015
NMX Dynamic

Försäljning och utveckling av NMX bergbultar åter hos NMV

Under fyra år har försäljningen och utvecklingen av NMVs anrika bergbultar NMX legat hos en extern partner men från och med hösten 2015 ligger försäljning och produktutveckling åter i NMVs egna regi.

NMV har i mer än 40 år tillverkat NMX bergbultar (även kallad Kirunabulten), som är en bergförstärkningsbult med unika egenskaper. De senaste åren har investeringar gjorts för att bl.a. skapa en automatisk tillverkningslinje vid NMVs verkstad i Piteå. Denna satsning har skapat sex till åtta nya arbetstillfällen och att placera produktionen i Piteå är ett strategiskt beslut för att fördela arbetet inom koncernen och optimera kapaciteten på de orter NMV är verksamma. Samtidigt har Piteå ett bra läge för framtida logistik när man siktar på en internationell försäljning av NMX bergbultar.

– Det är en stor fördel när bolagen inom NMV koncernen kan dra nytta av varandras styrkor och kapacitet. När vi har valt att låta NMV växa och etablerat oss på flera orter är det just den här typen av arbetsfördelning som vi har haft i sikte, säger Niklas Pääjärvi, affärschef på NMV.

Under de närmsta fem åren kommer ytterligare investeringar göras för att utveckla produkterna och möta den moderna och högteknologiska gruvindustrins krav på kvalitet och säkerhet.

Försäljning och kontakt NMV bergbultar:
Viktor Mäkelä
Tel. 0980-26 89 80
Mob. 076-322 45 28
E-post: Klicka här

NMV_Bilder_personal_Viktor Makela

Relaterade nyheter