27 april 2010

Fordon för palladdning till LKAB

På uppdrag av LKAB:s dotterbolag KIMIT AB bygger Nybergs Mekaniska under våren 2010 ett laddfordon för palladdning av nedåtriktade borrhål.

palladdning

Produktionen av det nya laddfordonet sker samtidigt som LKAB planerar att öppna tre nya gruvor i Svappavaaraområdet. Det blir första gången på över 50 år som LKAB öppnar en ny järnmalmsgruva och första gången sedan 80-talet som brytningen kommer att ske via dagbrott. De tre fyndigheterna i Gruvberget, Leveäniemi och Mertainen innehåller tillsammans ca 300 miljoner ton järnmal. Läs mer om gruvprojekten hos LKAB och NSD.

Konstruktionen bakom det nya laddfordonet är en beprövad lösning och målsättningen är att tillsammans med beställaren KIMIT AB optimera systemen ytterligare.

Som vanligt står effektivitet och säkerhet i fokus för konstruktionsarbetet; Laddfordonet, som skall användas vid dagbrottsbrytning, kommer att lasta omkring 15 ton emulsion och tillsatsämnen. Som en säkerhetsåtgärd blandas dessa ämnen under pumpprocessen och bildar således inte ett komplett sprängämne förrän på vägen ner i borrhålet.

Ytterligare en säkerhetsdetalj är laddfordonets emulsionstank som tillverkas i aluminium. Vid händelse av brand deformeras tanken så att öppningar bildas. Därmed undviks att emulsionen utsätts för kombinationen hög värme och högt tryck, och sannolikheten för en explosion minskar. Som bärare används en Volvo FH 13 8×4.

NYB_Anna-Karin_Kenth_vald_web

Kenth Mukka, Nybergs Mekaniska och Anna-Karin Mäki Ylivainio, KIMIT AB

– All fordonsutveckling styrs av specifika krav. I detta projekt utmanas vi ej av långa transportsträckor eller underjordens begränsningar och kan därför lägga all fokus på driftsäkerhet och kvalitet, säger konstruktör och projektledare Kenth Mukka.

– Det nära samarbetet med Nybergs Mekaniska ger oss förutsättningar att följa projektet på nära håll. Det blir också lättare att göra uppföljningar och få feedback för att utveckla kommande versioner av laddfordon, säger Anna-Karin Mäki-Ylivainio, projektledare vid KIMIT AB.

Avdelningen för specialfordon hos Nybergs Mekaniska ståtar redan med en fin familj fordon och snart kompletteras alltså samlingen med en modell för laddning i dagbrott. Läs mer om våra fordon på vår hemsida.

Relaterade nyheter