NMX Static

Bergbulten NMX Static, även kallad Kirunabulten, är en välbeprövad produkt som används där bergspänningarna är lägre och behov av dynamisk bergförstärkning saknas.

Bulten består av en kamjärnsbult utrustad med gänga, mutter, bergbricka och sfärisk bricka. Den sfäriska brickan medger optimal anliggning av bergbrickan mot berget. Utöver det utrustas NMX Static med en kil vid cementingjutning för att kunna förspännas innan cementen härdat. Bulten har samma dimension på gängan som på kamstålet.

De bergbultar av typen NMX Static som installerades i LKAB:s underjordsgruvor i Malmfälten för 40 år sedan uppvisar fortfarande en fungerande funktion.

Fördelar NMX Static:

  • Bär last omgående
  • Kan tillverkas i valfri längd upp till 6 meter
Elias Esberg

Kontakt Kiruna Elias Esberg

Kontakta
Relaterade nyheter Fler Bergbultar

NMX Dynamic

NMX Dynamic har en gänga som är grövre än resterande del av bultens diameter och används där höga krav ställs på bergförstärkningen.

Läs mer

NMX Dynamic 2.0

NMX Dynamic 2.0 har en dynamisk funktionshylsa som löper ända fram till gängan och möjliggör energiabsorbering även nära det yttre berget.

Läs mer