Laboratoriekross NMK

En laboratoriekross för forskning och kvalitetsbedömning av minerala material.

Allt sedan introduktionen i slutet av 80-talet har man mött en stegrande efterfrågan, och den används idag av ett flertal laboratorier i Europa och Nordamerika. Ursprungligen var mortelkrossen MK 25 utformad för provförberedning, dock har den visat sig också vara lämplig för andra tillämpningar i laboratorier och pilotanläggningar.

Den har konstruerats på ett sätt som gör att den är lätt att rengöra mellan satskrossning, men kan också användas kontinuerligt. Mortelkrossen är gjord för en matningsstorlek av c:a 25 mm, vilket huvudsakligen används för finkrossning av 5 mm – 200 mikroner. Mortelkrossen NMK är konstruerad för finkrossning, antingen kontinuerligt eller satsvis. Den stadiga och robusta konstruktionen har ständigt ökat dess tillämpningsområde från det ursprungliga för provtagning och provförberedande av mineralprodukter. En NMK mortelkross eller en kombination av två krossar kan lätt anpassas för olika krav på kapacitet och slutprodukt. Den önskade produktstorleken kan lätt ändras med tre låsmuttrar.

Relaterade nyheter Fler Laboratorie- och analysutrustning

Råkuleseparator

Vi har utvecklat ett effektivt hjälpmedel för att storlekskontrollera råkulor.

Läs mer