NMV-CC 4000

Vår kompakta kran är särskilt utvecklad för begränsade och krävande miljöer som gruvor och bergarbeten.

Med vår Compact Crane 4000 uppnår vi både små inbyggnadsmått och stort arbetsområde. Kranen är mycket kompakt och särkilt utvecklad för begränsade och krävande miljöer som gruvor och bergarbeten. Konstruktionen är en vikbom på svängkrans med två utskjut och når i detta utförande 9,5 meter. För arbete ovan jord kan den dimensioneras för långt större arbetsområde. Kranen är godkänd enligt SS-EN 280. Arbetskorgen är rostfri och utrustad med hydrauliskt skyddstak.

I bildexemplet är kranen och arbetskorgen integrerade i ett laddningsfordon vi har byggt för LKAB.

Jimmy Björnström

Kontakt Kiruna Jimmy Björnström

Kontakta
Fler Kranar/korgar

Arbetskorg

Vår arbetskorg är rostfri och utrustad med ett hydrauliskt skyddstak.

Läs mer

Gripklo

En effektiv gripklo med rotator som monteras på kran.

Läs mer