Ympäristökäytäntömme

1.Ympäristökäytäntö

Työskentelemme aktiivisesti sen puolesta, että käyttäisimme ympäristösertifioituja tuotteita ja raaka-aineita. Noudatamme kemikaaleja, öljyjä ja muita ympäristöön vaikuttavia valmisteita käyttävien prosessien osalta voimassa olevia käsittelyä, keräystä ja hävittämistä koskevia säännöksiä.

Haluamme olla nykyaikainen ja tietoinen yritys ja haluamme kaikkien liiketoimintamme osien suhteen noudattaa voimassa olevia lakeja ja relevantteja vaatimuksia. Vastuu tästä on yrityksen johdolla, mutta myös yksilöillä. Ymmärrämme, että työssämme ympäristön huomioon ottaminen on osa arkea. Kokonaisvaltainen suhtautumisemme on yksinkertainen ja voidaan siksi muotoilla näin: Nybergs Mekaniska ja me liiketoiminnan tekijät osallistumme omalta osaltamme teollisuuden ympäristötyöhön.

2. Ympäristövaikutus

Seuraavien yrityksen prosessien huomioiminen ja kehittäminen on tärkeää ympäristön näkökulmasta:

  • Energiankulutus (lämmitys ja tuotanto).
  • Kemikaalien ja öljyjen käsittely.
  • Henkilö- ja tavarakuljetukset.
  • Kulutustavaroiden hankinta.

3. Ympäristötavoitteet

Ympäristön näkökulmasta tärkeiksi todettujen prosessien aktiivinen parannustyö. Sekä hyvien ja päivitettyjen säännöksiä koskevien tietojen ylläpitäminen.

4. Toimintasuunnitelma

Suoritamme 12 kuukauden välein energiankulutusta sekä toimittajiemme ympäristötietoisuutta koskevia mittauksia ja arviointeja.

Meneillään olevat uudis- ja jälleenrakentamiset suoritetaan keskittyen matalampaan energiankulutukseen.

Henkilöstön työympäristön sekä pitkän tähtäimen ympäristövaikutuksen osalta ylläpidämme öljyjen ja kemikaalien oikeaa käsittelyä koskevia tarpeellisia tietoja ja laitteita.