Arbetsmiljö & säkerhet

Under 2014 beslutade NMV Group att satsa ytterligare resurser på arbetsmiljöfrågor och anställde Madeleine Hedin Rosenqvist som arbetsmiljösamordnare.

Madeleine har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och arbetar och har tidigare bland annat arbetat som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Förutom att leda arbetet med arbetsmiljö och säkerhet inom NMV Group arbetar hon med att hjälpa våra kunder med arbetet inom detta område.

Många kunder ställer höga krav på säkerheten på sina arbetsplatser och som en viktig del av arbetsmiljöarbetet består i att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Tillsammans med kund tittar Madeleine på aktuella risker och tar arbetsmiljöarbetet till en högre nivå med utgångspunkt i de riskbedömningar som utförs.

Madeleine Hedin Rosenqvist

Kontakt Kiruna Madeleine Hedin Rosenqvist

Kontakta