Råkuleseparator

(PC200737)

En maskin som stokatiskt fördelar en batch med råkulor (ej brända pellets) för att kunna storleksbestämma dem.

Råkulorna ”regnar” separarade från varandra ner från maskinen och framför en kamera. Den tillhörande mjukvaran (tillhandahålls av kund) använder en algoritm som räknar ut medelstorleken på kulorna och ger input till processen för att styra parametrarna till att hålla den önskade storleken på kulorna.

Relaterade nyheter Fler Bergutrustning

Labotaroriekrossar

För forskning och kvalitets- bedöming av minerala material.

Läs mer