Pallbil

Pallbil med nyutvecklad fjärrstyrd slangmatning och laddkapacitet på 200 kg färdigt sprängmedel i minuten.

Vår pallbil har ett chassi bestående av en Volvo FMX och en specialutvecklad slangmatare som är monterad på en fjärrstyrd kran. Den nya lösningen innebär en stor avlastning för laddpersonalen som annars måste hantera slangen manuellt och mata in den i borrhålen. Fjärrstyrningen sker från en mobil kontrollpanel.

Pallbilens sprängämnestank rymmer 16 200 liter vilket innebär 19 ton sprängmedel. För att säkerställa en trygg hantering har bilen separata tankar för de olika komponenterna i sprängämnet. Innehållet i tankarna mixas ihop i ett speciellt blandarhus och sprängämnet känsliggörs först när emulsionen och gasningsvätskan blandas under pumpprocessen och bildar således inte ett komplett sprängämne förrän på vägen in i borrhålet.

Jimmy Björnström

Kontakt Kiruna Jimmy Björnström

Kontakta
Relaterade nyheter Fler Laddningsfordon

Patronerare

Teleskopisk kranarm som skapar god räckvidd och säkerhet för operatören.

Läs mer

Rasladdare

Våra rasladdare är en komplett lösning för laddning under högsta säkerhet

Läs mer

Tunnelladdare

Vårt effektiva och säkra fordon för tunnelladdning laddar hela ortarean om 7x7m.

Läs mer