Bergutrustning

Som leverantör till LKAB sedan 1947 har vi flera utvecklade bergprodukter.

Förutom den väl beprövade och populära bergbulten NMX, även känd som Kirunabulten, har vi ett flertal produkter speciellt framtagna för användning vid bergarbeten, främst under jord.

Kenth Mukka

Kontakt Kiruna Kenth Mukka

Kontakta
Jimmy Björnström

Kontakt Kiruna Jimmy Björnström

Kontakta
Utbud

Labotaroriekrossar

För forskning och kvalitets- bedöming av minerala material.

Läs mer

Råkuleseparator

Ett effektivt hjälpmedel för att storlekskontrollera råkulor.

Läs mer