NMX bergbult

Bergbulten NMX, Nybergs Mekaniska Expander, även kallad Kirunabulten, är en välbeprövad och trygg produkt.

Bulten består av en kamjärnsbult utrustad med gänga, mutter, bergbricka och sfärisk bricka. Den sfäriska brickan medger optimal anliggning av bergbrickan mot berget. Utöver det utrustas NMX bergbult med en kil vid cementingjutning för att kunna förspännas innan cementen härdat.

Det här är en beprövad teknik som under flera årtionden har använts i LKAB:s underjordsgruvor i Malmfälten. De bergbultar som installerades för 40 år sedan uppvisar fortfarande en fungerande funktion.

Fördelar NMX bergbult:

  • Trygghet baserad på en beprövad teknik .
  • Lätt att installera.
  • Bär last omgående.
  • Kan tillverkas i valfri längd upp till 6 meter.
Viktor Mäkelä

Kontakt Kiruna Viktor Mäkelä

Kontakta
Relaterade nyheter Fler Bergbultar

NMX Dynamic

Dynamisk funktion för användning där höga krav ställs på bergförstärkningen.

Läs mer