NMX Dynamic

NMX Dynamic har förmågan att deformeras och därigenom absorbera energi.

Den bör användas där höga krav ställs på bergförstärkningen på grund av karaktären av intilliggande bergspänningar.

Fördelar:

  • Bygger på välbeprövad teknik.
  • Hög förmåga att ta upp kinetisk energi.
  • Hög skjuvhållfasthet.
  • Lätt att installera.
  • Kan tillverkas i valfri längd upp till 6 meter.
Viktor Mäkelä

Kontakt Kiruna Viktor Mäkelä

Kontakta
Fler Bergbultar

NMX bergbult

En beprövad teknik, NMX har använts i LKABs underjordsgruvor i över 40 år.

Läs mer