NMX

NMX är en kamjärnsbult utrustad med gänga, mutter, bergbricka samt sfärisk bricka.

Den sfäriska brickan medger optimal anliggning av bergbrickan mot berget. Utöver det utrustas NMX med en kil vid cementingjutning för att kunna förspännas innan cementen härdat.

Fördelar NMX:

  • Trygghet – Har under en längre tid, över 40 år, funnits installerade i LKAB:s underjordsgruvor. De som fortfarande finns kvar gör det med fungerande funktion.
  • Lätt att installera.
  • Bär last omgående.
  • Kan tillverkas i valfri längd upp till 6 meter.
Viktor Mäkelä

Kontakt Kiruna Viktor Mäkelä

Kontakta
Relaterade nyheter Fler Bergbultar

NMX Dynamic

Dynamisk funktion för användning där höga krav ställs på bergförstärkningen.

Läs mer