70 år av tekniska förbättringar

Nybergs Mekaniska Verkstads grundare, Johan Edvard Nyberg (1897–1985), var en mångsidig innovatör som under sitt yrkesliv visade prov på stor kreativitet och personligt ledarskap.

Verkstadsföretaget fick en blygsam start i ett garage i Kirunas arbetarkvarter 1947 men efterkrigstidens alltmer maskinberoende gruvbrytning skapade stor efterfrågan på innovatörer med teknisk skicklighet och NMV med Nyberg i spetsen blev snabbt en av LKAB:s mest anlitade leverantörer.

Idag är vi vuxit till en modern industrikoncern med verkstäder på flera orter i Norrbotten. Innovation och teknikutveckling är alltjämt utmärkande för vår verksamhet och vårt fokus på att ständigt förbättra våra processer skiljer oss från många andra små och medelstora verkstadsföretag.